Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00, fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl
Strona główna

Najnowsza publikacja zespołu prof. Daniela Gryko

Zespół badawczy prof. Daniela Gryko wspólnie z prof. V. I. Vullevem i współpracownikami (UC Riverside) opublikował ostatnio w Journal of American Chemical Society (A. Purc et al., J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12826) pracę zatytułowaną „Gating That Suppresses Charge Recombination–The Role of Mono-N-Arylated Diketopyrrolopyrrole”.

W artykule tym autorzy zaprezentowali syntezę i właściwości optyczne nowego rotora molekularnego zawierającego jednostkę diketopirolopirolu. Badania dynamiki transferu elektronu w rozpuszczalnikach o różnej polarności i lepkości pozwoliły na wykazanie, że iloczyn stałej rozdzielenia ładunku (kCS) i stałej rekombinacji ładunku (kCR) ma bardzo dużą wartość w rozpuszczalnikach zarówno o niskiej lepkości jak i o wysokiej lepkości.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.6b04974

Prof. Grzybowski laureatem Nagrody Feynmana

Profesor Bartosz Grzybowski został laureatem prestiżowej Nagrody Feynmana za rok 2016 przyznawanej przez Foresight Institute.

Nagroda ta przyznawana jest od 1993 roku honorując szczególne osiągnięcia w dwóch dziedzinach nanotechnologii: teoretycznej i eksperymentalnej.

Prof. Grzybowski otrzymał nagrodę w kategorii dotyczącej chemii teoretycznej za badania dotyczące komputerowego wspomagania syntezy organicznej, a w szczególności opracowany przez niego program Chematica.

Więcej o nagrodzie i dotychczasowych lauretach wśród których znalazł się również tegoroczny laureat Nagrody Nobla, prof. Stoddart Fraser:
http://www.prweb.com/releases/2016/10/prweb13735804.htm

en.wikipedia.org/wiki/Foresight_Institute_Feynman_Prize_in_Nanotechnology

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!

Rozstrzygnięto V edycję programu „Diamentowy Grant”

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów.

Wśród nich znaleźli się Pan Marek Szymański, który pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Szumnej będzie prowadził pracę „Ortogonalne oddziaływania niekowalencyjne w modyfikacji struktury i funkcji peptydowych kapsuł molekularnych” i Pan Łukasz Ciszewski, który będzie pracował pod kierunkiem prof. Doroty Gryko wykonując pracę „Fotokatalityczne, bezpośrednie alkilowanie związków zawierających pięcioczłonowe pierścienie heteroaromatyczne”.

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/komunikaty/diamentowy-grant-rozstrzygnelismy-juz-v-edycje.html

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Prof. Karol Grela laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego

19 września 2016, podczas 59. Zjazdu PTChem w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia medali PTChem. Profesor Karol Grela został laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przyznawane corocznie jednemu laureatowi, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w zakresie chemii organicznej.


Serdecznie gratulujemy!

Wyróżniona praca mgr. Grzegorza Zielińskiego i prof. Karola Greli

Praca mgr. Grzegorza Zielińskiego i prof. Karola Greli pt: "Tandem Catalysis Utilizing Olefin Metathesis Reactions" (Chem. Eur. J. 28/2016) została wyróżniona okładką w Chemistry - A European Journal.


Więcej Informacji »W IChO PAN odbyła się konferencja IIIrd Symposium on Biotransformations 2016

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2016 w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie odbyła się konferencja naukowa IIIrd Symposium on Biotransformations 2016.

Konferencja była dedykowana 75 urodzinom profesora Janusza Jurczaka. Wygłoszono 5 wykładów plenarnych, 9 wykładów na zaproszenie oraz 15 komunikatów ustnych. W konferencji wzięli udział uczestnicy z Polski, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Taiwanu, Brazylii, Japonii, Rumuni, Węgier, Czech, Rumunii, Anglii, Słowacji i Izraela.

Poprzednie edycje tej konferencji miały miejsce w roku 2014 oraz 2009. Konferencje odbyły się z inicjatywy profesora Ryszarda Ostaszewskiego, który był jednocześnie przewodniczącym wszystkich komitetów organizacyjnych. Pierwsza z konferencji miała charakter krajowy, a kolejne międzynarodowy.

Więcej Informacji »

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej