Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel.: +48 22 343 20 00
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

Nagroda za najlepszą prezentację ustną dla mgr Kingi Kuczyńskiej


Mgr Kinga Kuczyńska, pracująca pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Pakulskiego, otrzymała główną nagrodę za najlepszą prezentację ustną podczas konferencji : 24th Conference on Isoprenoids, która odbyła się w Białymstoku w dniach 9-12 września br. Wyróżnienie to zostało przyznane przez The Phytochemical Society of Europe.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Prof. Grela oraz Prof. D.T. Gryko wyróżnieni tytułem ChemPubSoc Europe Fellow


Prof. Karol Grela i Prof. Daniel T. Gryko zostali ostatnio wyróżnieni prestiżowym tytułem ChemPubSoc Europe Fellow.

W 2015 roku wydawnictwo ChemPubSoc Europe rozpoczęło “Fellows Program”, aby uhonorować naukowców, którzy szczególnie przyczyniają się do rozwoju działalności publikacyjnej w Europie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Publikacja zespołów prof. Doroty Gryko i prof. Amy Palmer


Artykuł pod tytułem 'A multicolor riboswitch-based platform for imaging of RNA in live mammalian cells' będący efektem współpracy zespołów prof. Doroty Gryko oraz prof. Amy Palmer (University of Colorado Boulder, USA) ukazał się w czasopiśmie Nature Chemical Biology.

Publikacja dotyczy wykorzystania sond fluorescencyjnych będących połączeniem witaminy B12 (kobalaminy) oraz barwnika fluorescencyjnego do śledzenia fragmentów mRNA oraz krótkich, niekodujących fragmentów RNA w żywych komórkach ssaków. Sondy fluorescencyjne zostały przygotowane w naszym instytucie przez mgr inż. Aleksandrę Wierzbę i dr inż. Mikołaja Chromińskiego.

Więcej informacji: https://www.nature.com/articles/s41589-018-0103-7

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Konkurs NCN ETIUDA 6 rozstrzygnięty


Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu NCN ETIUDA. Jest to jeden z konkursów oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki, który skierowany jest do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej.

Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 6 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. Laureatami konkursu zostało 3 doktorantów naszego Instytutu: mgr Aleksandra Narczyk, mgr Michał Ociepa i mgr Sylwester Domański.

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/node/4104

Lista laureatów konkursu ETIUDA 6 jest dostępna na stronie: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-07-17-etiuda6

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Mgr Robert Pawłowski laureatem konkursu na Diamentowe Granty

W VII edycji konkursu MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant” dla wybitnie uzdolnionych studentów, wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały najwyższą ocenę końcową. Otrzymają łącznie ponad 16 milionów zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Jednym z laureatów jest mgr Robert Pawłowski z naszego Instytutu, który będzie wykonywał projekt pt. „Badania tandemowych procesów organo i fotokatalitycznych” pod opieką dr. Macieja Stodulskiego.

Więcej informacji: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu.html

Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

IChO PAN na 22 Pikniku Naukowym

9 czerwca br. na Stadionie Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy poświęcony, tym razem, Ruchowi. Piknik Naukowy jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Impreza zapewnia bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji – co roku około 1000. Nasz Instytut na swoim stoisku zaprezentował wiele, cieszących się dużym zainteresowaniem, eksperymentów.

Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i całemu zespołowi biorącemu udział w organizacji wydarzenia. Dziękujemy też licznym odwiedzającym i zapraszamy za rok!

Publikacja prof. Daniela Gryko

Artkuł prof. Daniel T. Gryko pod tytułem „On-surface synthesis of a nitrogen-embedded buckybowl with inverse Stone–Thrower–Wales topology” ukazał się ostatnio w prestiżowym Nature Communications. Artykuł jest efektem współpracy z grupą kierowaną przez Prof. Romana Fasela (EMPA, Dübendorf, Szwajcaria).

Artykuł dotyczy syntezy i właściwości nieznanego wcześniej niepłaskiego policyklicznego związku aromatycznego. Ta cząsteczka heterocykliczna ma łącznie 14 skondensowanych pierścieni aromatycznych w tym unikalną strukturalnie kombinację dwóch pierścieni pięcioczłonowych i dwóch pierścieni siedmioczłonowych. Taki układ zwany odwrotnym defektem Stone’a-Thrower’a-Wales’a został wykryty do tej pory tylko w próbkach grafenu bombardowanych elektronami o dużej energii. Ponadto zsyntezowana cząsteczka, posiadająca kształt płytkiej miski, ma tendencję do układania się krawędzią do dołu na powierzchni złota, co nie było wcześniej obserwowane dla niepłaskich molekuł aromatycznych. Ostatni etap syntezy został przeprowadzony w skaningowym mikroskopie tunelowym.

Więcej informacji można uzyskać pod linkami: https://www.nature.com/articles/s41467-018-04144-5

oraz

https://chemistrycommunity.nature.com/users/104571-daniel-gryko/posts/32554-from-pyrrolopyrroles-to-nitrogen-embedded-buckybowls

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej

W dniach 8-11 kwietnia w Warszawie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (XI OSCO), zorganizowane przez Instytut Chemii Organicznej PAN przy współudziale Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum, które zgromadziło blisko 200 chemików zajmujących się chemią organiczną w Polsce było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, zarówno dla doświadczonych, jak i rozpoczynających karierę naukowców. W czasie trwania konferencji wygłoszono 57 wykładów i komunikatów naukowych oraz zaprezentowano 109 plakatów.

Na stronie www.osco11.pl zamieściliśmy zdjęcia z Sympozjum.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego za najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej - stereochemii

Kandydatów do nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej, zwłaszcza stereochemii, zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura).

Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską (z roku poprzedzającego wniosek), recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Instytutu Chemii Organicznej PAN, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: icho-s@icho.edu.pl (temat: nagroda Zamojskiego) w terminie do końca kwietnia roku, w którym nagroda ma być przyznana.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego jest przyznawana corocznie za wyróżnioną rozprawę doktorską z zakresu chemii organicznej-stereochemii wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Instytut Chemii Organicznej Polskiej AkademiiNauk (IChO, PAN) oraz Firmę Nobilus Ent (Załącznik nr 2).

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej