Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel.: +48 22 343 20 00
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

IChO PAN na 22 Pikniku Naukowym

9 czerwca br. na Stadionie Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy poświęcony, tym razem, Ruchowi. Piknik Naukowy jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Impreza zapewnia bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji – co roku około 1000. Nasz Instytut na swoim stoisku zaprezentował wiele, cieszących się dużym zainteresowaniem, eksperymentów.

Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i całemu zespołowi biorącemu udział w organizacji wydarzenia. Dziękujemy też licznym odwiedzającym i zapraszamy za rok!

Publikacja prof. Daniela Gryko

Artkuł prof. Daniel T. Gryko pod tytułem „On-surface synthesis of a nitrogen-embedded buckybowl with inverse Stone–Thrower–Wales topology” ukazał się ostatnio w prestiżowym Nature Communications. Artykuł jest efektem współpracy z grupą kierowaną przez Prof. Romana Fasela (EMPA, Dübendorf, Szwajcaria).

Artykuł dotyczy syntezy i właściwości nieznanego wcześniej niepłaskiego policyklicznego związku aromatycznego. Ta cząsteczka heterocykliczna ma łącznie 14 skondensowanych pierścieni aromatycznych w tym unikalną strukturalnie kombinację dwóch pierścieni pięcioczłonowych i dwóch pierścieni siedmioczłonowych. Taki układ zwany odwrotnym defektem Stone’a-Thrower’a-Wales’a został wykryty do tej pory tylko w próbkach grafenu bombardowanych elektronami o dużej energii. Ponadto zsyntezowana cząsteczka, posiadająca kształt płytkiej miski, ma tendencję do układania się krawędzią do dołu na powierzchni złota, co nie było wcześniej obserwowane dla niepłaskich molekuł aromatycznych. Ostatni etap syntezy został przeprowadzony w skaningowym mikroskopie tunelowym.

Więcej informacji można uzyskać pod linkami: https://www.nature.com/articles/s41467-018-04144-5

oraz

https://chemistrycommunity.nature.com/users/104571-daniel-gryko/posts/32554-from-pyrrolopyrroles-to-nitrogen-embedded-buckybowls

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej

W dniach 8-11 kwietnia w Warszawie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (XI OSCO), zorganizowane przez Instytut Chemii Organicznej PAN przy współudziale Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum, które zgromadziło blisko 200 chemików zajmujących się chemią organiczną w Polsce było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, zarówno dla doświadczonych, jak i rozpoczynających karierę naukowców. W czasie trwania konferencji wygłoszono 57 wykładów i komunikatów naukowych oraz zaprezentowano 109 plakatów.

Na stronie www.osco11.pl zamieściliśmy zdjęcia z Sympozjum.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego za najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej - stereochemii

Kandydatów do nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej, zwłaszcza stereochemii, zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura).

Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską (z roku poprzedzającego wniosek), recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Instytutu Chemii Organicznej PAN, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: icho-s@icho.edu.pl (temat: nagroda Zamojskiego) w terminie do końca kwietnia roku, w którym nagroda ma być przyznana.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego jest przyznawana corocznie za wyróżnioną rozprawę doktorską z zakresu chemii organicznej-stereochemii wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Instytut Chemii Organicznej Polskiej AkademiiNauk (IChO, PAN) oraz Firmę Nobilus Ent (Załącznik nr 2).

Publikacja zespołu prof. Grzybowskiego

Zespół badawczy prof. Bartosza Grzybowskiego wraz z współpracownikami opublikował w czasopiśmie Chem pracę zatytułowaną „Efficient Syntheses of Diverse, Medicinally Relevant Targets Planned by Computer and Executed in the Laboratory” (Klucznik et al., Chem, 2018, 4, 522-532).

Praca została wyróżniona okładką. Publikacja ta została również opisana w artykułach w Chemistry World: www.chemistryworld.com, C&EN: cen.acs.org oraz w blogu naukowym ScienceMag: science.sciencemag.org.

Dodatkowo, w tym samym numerze czasopisma Chem został opublikowany artykuł Prof. Grzybowskiego zatytułowany „Chematica: A Story of Computer Code That Started to Think like a Chemist” (Grzybowski et. al., Chem, 2018, 4, 390-398).

Szkoła Doktorska - List intencyjny


W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie imienia Marcelego Nenckiego został podpisany list intencyjny w sprawie stworzenia, przez 4 instytuty PAN: Instytut Chemii Organicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytut Fizyki, Szkoły Doktorskiej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Sławomir Jarosz, prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło oraz prof. Roman Puźniak.

List Intencyjny

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej