Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel. +48 (22) 343 20 00,
fax +48 (22) 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

Szkoła Doktorska - List intencyjny


W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie imienia Marcelego Nenckiego został podpisany list intencyjny w sprawie stworzenia, przez 4 instytuty PAN: Instytut Chemii Organicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytut Fizyki, Szkoły Doktorskiej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Sławomir Jarosz, prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło oraz prof. Roman Puźniak.

List Intencyjny


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.


W ostatnich konkursach granty otrzymali dr Michał Michalak i dr Rafał Loska (SONATA BIS) oraz dr Mateusz Woźny (SONATA)

SONATA 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową.

SONATA BIS 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Xth Symposium „Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences”

26–28 września 2018, Warszawa

Konferencja o zasięgu międzynarodowym, organizowana już po raz dziesiąty przez Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Program naukowy konferencji obejmuje badania struktury związków chemicznych, ustalanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją układów o znaczeniu biologicznym oraz nowoczesne techniki eksperymentalne.

Strona domowa Sympozjum: www.SympNMR2018.pl

Adres e-mail: SympNMR@icho.edu.pl


Rozmowa z prof. Danielem Gryko, laureatem Nagrody FNP 2017


źródło: www.fnp.org.pl

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na stronach FNP:

Więcej informacji


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów B. Lainera, M. Biedrzyckiego i M. Lewińskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał po raz kolejny stypendia dla studentów za wybitne osiągnięcia. Wśród wyróżnionych znaleźli się Bruno Lainer, student III roku Wydziału Chemii UW, realizujący swoje badania naukowe w Zespole VIII Instytutu, pod kierunkiem Profesora Janusza Jurczaka i bezpośrednią opieką Doktora Pawła Stępniaka, Michał Biedrzycki z zespołu Profesor Doroty Gryko oraz Małgorzata Lewińska z zespołu doktor Agnieszki Szumnej

Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister Jarosław Gowin.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Tytuł Doktora Honoris Causa UAM dla Prof. Janusza Jurczaka

W dniu 21 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia prof. Januszowi Jurczakowi dyplomu Doktora Honoris Causa, nadanego Mu przez tę Uczelnię w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej chemii organicznej i imponującego dorobku dydaktycznego.

Więcej informacji i galeria zdjęć z uroczystości

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!Wszystkim naszym pracownikom

i sympatykom życzymy,

aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

przyniosły wiele ciepłych i radosnych chwil,

a nadchodzący 2018 rok,

był pełen sukcesów i wszelkiej pomyślności.


Konkurs FNP w programie TEAM rozstrzygnięty

fot. Piotr Szałański

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejny konkurs w programie TEAM. Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym aż 2 realizowane w IChO PAN. Granty otrzymali prof. Dorota Gryko i prof. Jacek Młynarski.

Prof. Gryko w ramach grantu w wysokości prawie 3,5 mln zł, będzie poszukiwać lepszych metod usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych występujących w środowisku oraz nowych zagrożeń wynikających z powszechnego stosowania (a często nadużywania) środków farmakologicznych.

Prof. Młynarski otrzymał prawie 3,5 mln zł na badania, które mają na celu opracowanie metod syntezy grupy związków bioaktywnych oraz nowoczesnych leków przeciwwirusowych.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy


Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej