Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Biuletyn Informacji Publicznej  Jezyk Polski  Język Angielski
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa 42 P.O.B. 58
tel.: +48 22 343 20 00
fax: +48 22 632 66 81
e-mail: icho-s at icho.edu.pl


Strona główna

XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej

W dniach 8-11 kwietnia w Warszawie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (XI OSCO), zorganizowane przez Instytut Chemii Organicznej PAN przy współudziale Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum, które zgromadziło blisko 200 chemików zajmujących się chemią organiczną w Polsce było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, zarówno dla doświadczonych, jak i rozpoczynających karierę naukowców. W czasie trwania konferencji wygłoszono 57 wykładów i komunikatów naukowych oraz zaprezentowano 109 plakatów.

Na stronie www.osco11.pl zamieściliśmy zdjęcia z Sympozjum.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego za najlepszą pracę doktorską z chemii organicznej - stereochemii

Kandydatów do nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za wyróżnioną rozprawę doktorską w zakresie chemii organicznej, zwłaszcza stereochemii, zgłaszają jednostki naukowe uczelni lub instytutów badawczych, które nadały stopień doktora (jednostka może zgłosić jednego kandydatura).

Wnioski o nagrodę wraz z uzasadnieniem (do 2000 znaków ze spacjami), rozprawą doktorską (z roku poprzedzającego wniosek), recenzjami i potwierdzeniem wyróżnienia pracy przez odpowiednią radę jednostki oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), należy przesłać do Instytutu Chemii Organicznej PAN, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail: icho-s@icho.edu.pl (temat: nagroda Zamojskiego) w terminie do końca kwietnia roku, w którym nagroda ma być przyznana.

Nagroda im. Aleksandra Zamojskiego jest przyznawana corocznie za wyróżnioną rozprawę doktorską z zakresu chemii organicznej-stereochemii wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Instytut Chemii Organicznej Polskiej AkademiiNauk (IChO, PAN) oraz Firmę Nobilus Ent (Załącznik nr 2).

Publikacja zespołu prof. Grzybowskiego

Zespół badawczy prof. Bartosza Grzybowskiego wraz z współpracownikami opublikował w czasopiśmie Chem pracę zatytułowaną „Efficient Syntheses of Diverse, Medicinally Relevant Targets Planned by Computer and Executed in the Laboratory” (Klucznik et al., Chem, 2018, 4, 522-532).

Praca została wyróżniona okładką. Publikacja ta została również opisana w artykułach w Chemistry World: www.chemistryworld.com, C&EN: cen.acs.org oraz w blogu naukowym ScienceMag: science.sciencemag.org.

Dodatkowo, w tym samym numerze czasopisma Chem został opublikowany artykuł Prof. Grzybowskiego zatytułowany „Chematica: A Story of Computer Code That Started to Think like a Chemist” (Grzybowski et. al., Chem, 2018, 4, 390-398).

Szkoła Doktorska - List intencyjny


W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie imienia Marcelego Nenckiego został podpisany list intencyjny w sprawie stworzenia, przez 4 instytuty PAN: Instytut Chemii Organicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytut Fizyki, Szkoły Doktorskiej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Sławomir Jarosz, prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło oraz prof. Roman Puźniak.

List Intencyjny

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.


W ostatnich konkursach granty otrzymali dr Michał Michalak i dr Rafał Loska (SONATA BIS) oraz dr Mateusz Woźny (SONATA)

SONATA 13 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie naukowców rozpoczynających samodzielną karierę naukową.

SONATA BIS 7 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo utworzonej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Rozmowa z prof. Danielem Gryko, laureatem Nagrody FNP 2017


źródło: www.fnp.org.pl

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na stronach FNP:

Więcej informacji

Starsze wiadomości »

stat4u
Instytut Chemii Organicznej - Polskiej Akademii Nauk Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Biuletyn Informacji Publicznej